COVID-19 DOČASNÉ ZATVORENIE CCF

Milí naši návštevníci,

neradi, ale opäť (už po 3x) sme nútení v dôsledku zlej pandemickej situácii, nariadeniu RÚVZ a poklesom návštevnosti dočasne ZATVORIŤ.
Pevne veríme, že sa už čoskoro spolu opäť stretneme.

Prosíme, ostaňte s nami.
Vaše Club Café Family.
3vlnapng