AKTUÁLNE INFORMÁCIE 2.VLNA (COVID-19)

Milí návštevníci rodinného centra Club Café Family,

náš personál je tu pre Vás a spraví všetko preto, aby ste sa cítili bezpečne a pohodlne.
S radosťou privítame každého hosťa, no ak sa necítite zdravý, odporúčame Vám radšej ostať doma. Veríme, že dodržiavaním opatrení ostane epidemiologická situácia pod kontrolou a Vy si môžete užiť Vaše rodinné centrum Club Café Family naplno.

ČO SME SPRAVILI PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

 • Pravidelne kontrolujeme dodržiavanie prísnych hygienických štandardov u nášho personálu.
 • Pravidelne dezinfikujeme spoločné priestory, spoločné plochy, herné zostavy.
 • Zamestnancov sme vybavili ochrannými rúškami a dezinfekčnými prostriedkami.
 • Umiestnili sme do priestoru vstupu CCF dezinfekciu rúk.
 • Obmedzujeme počet návštevníkov v Club Café Family.


OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

 • Vo vnútorných priestoroch je povinné nosiť rúško okrem času konzumácie jedál a nápojov.
 • Po každom zákazníkovi v kaviarni Club Café Family dezinfikujeme plochy stolov.
 • Dôležité je pravidelné umývanie rúk.
 • Prosíme dodržiavať odstup medzi zákazníkmi 2m, neplatí pre rodiny.
 • Prosíme, ostaňte doma, ak prejavujete akékoľvek respiračné ochorenie.
 • Využívajte našu dezinfekciu rúk pri vstupe.
 • Prosíme, informujte nás, ak máte podozrenie na zdravotné ťažkosti.
 • Prosíme, rešpektujte tieto obmedzenia, chránia Vás aj nás.


Prajeme vám príjemne a hlavne bezpečne strávený čas v Club Café Family.
Iva a Miro Follner, majitelia