INDOOR - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK: Club Café Family

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK – indoor: Club Café Family (ďalej len CCF)

V záujme bezpečnosti všetkých osôb nachádzajúcich sa v priestoroch CCF, prosíme rodičov, resp. sprievodné osoby, aby rešpektovali prevádzkový poriadok a pravidlá hernej zóny, ako aj usmernenia personálu. Prosíme deti, aby sa správali ohľaduplne voči ostatným deťom a vybaveniu detskej herne.

 • Herné časti v CCF sa nachádzajú v súkromných priestoroch.
 • Doporučený vstup do CCF pre deti od 3 rokov.
 • Deťom do 3 rokov je povolený vstup len s hygienickou plienkou.
 • Deti musia byť v sprievode plne zodpovednej osoby /staršia ako 18 rokov/.
 • Za úrazy detí, plne zodpovedá sprevádzajúca osoba.
 • Do CCF je vstup bez topánok – je potrebné mať ponožky /možnosť zakúpenia pri bare/.
 • Doporučený je vstup s dlhým rukávom, nohavicami a v ponožkách, prezúvkach.
 • Pri vstupe do CCF, je zakázané mať na sebe šál, šatky, šperky, okuliare, alebo iné ostré    predmety.
 • Nosenie ruksakov, kabeliek a iných príručných tašiek je do hracej časti CCF zakázané.
 • Zákaz používania vlastných hračiek.
 • Zákaz presúvania hračiek z hracej plochy do konštrukčných častí CCF.
 • Zákaz lozenia, skákania, behania, preliezania a poškodzovania herných častí a priestorov, ktoré nie sú priamo určené na hru. ( parapety, schody, zábradlia, stoly, a iné ... ).
 • Zákaz akéhokoľvek zásahu do stojanu s hernou konzolou a manipuláciu s el. kabelážou.
 • Malé vozidlá, autá či odrážadlá sú určené len pre deti.
 • Rodičom je dovolené vstúpiť do konštrukčnej časti CCF, pričom platia tie isté pravidlá, ako pre deti.
 • Prebaľovanie detí je povolené len na miestach na to vyhradených.
 • Za nedodržanie pravidiel a agresívne správanie detí oprávňuje personál k vykázaniu návštevníka bez nároku na vrátenie vstupného /vstupné platia len neplnoleté osoby/.
 • Pracovníci CCF sú označení odevom s logom CCF.
 • Personál musí byť informovaní o všetkých úrazoch a nehodách.
 • Pri prekročení kapacity CCF je obsluha oprávnená nevpustiť ďalších návštevníkov.
 • Z bezpečnostného hľadiska je potrebné akceptovať pokyny personálu CCF.
 • Návštevník CCF zodpovedá pri použití všetkých zariadení herne za škody spôsobené z nedbalosti, alebo úmyselne, alebo za škody spôsobené iným návštevníkom.
 • Konzumácia vlastného jedla a nápojov je zakázaná, výnimkou je kojenecká strava a potraviny pre osoby so špeciálnymi dietetickými požiadavkami a alergiami. Nerešpektovanie nariadenia bude spoplatnené sumou 5€.
 • Kaviarenská časť CCF je vyhradená pre konzumujúcich hostí.
 • Konzumácia jedla, nápojov, sladkostí a iných potravín je v hracej časti CCF zakázaná.
 • V celom objekte CCF je prísne zakázané fajčiť, povolené je len vo vonkajších priestoroch na to určených.
 • V celom objekte CCF je prísne zakázaný vstup so zvieratami, povolený je len vo vonkajších priestoroch na to určených.
 • Zákaz vstupu osobám trpiacim nákazlivou chorobou, nevoľnosťou, alebo osobám ktoré sú v karanténe.
 • Vstup do CCF je spoplatnený podľa aktuálne platného cenníka. Platia len osoby od 1 - 15 rokov.
 • Vstupom do CCF návštevníci súhlasia s prevádzkovým poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami CCF.
 • Priestor CCF je monitorovaným kamerovým systémom a neustále prehrávaný na obrazovkách v kaviarenskej časti CCF tzv. LIFE – živý prenos.
 • Všetky atrakcie v priestoroch CCF sú certifikované a bezpečné v súlade so slovenskými predpismi a s predpismi Európskej únie týkajúcich sa „atrakcií a vybavenia ihrísk.“
 • Za bezpečnosť atrakcií ručí certifikovaný výrobca a dodávateľ.
 • Vedenie CCF neručí za stratu, krádež alebo škodu počas pobytu v CCF.
 • Fotografovanie je možné iba s povolením vedenia spoločnosti CCF.
 • Vedenie CCF si vyhradzuje právo na zmeny otváracích hodín a cien bez skoršieho upozornenia.
 • Prevádzkovateľ CCF si vyhradzuje právo uzavrieť priestory pre verejnosť počas konania nepravidelných akcií.

 SÚKROMNÉ PRIESTORY, VSTUP LEN NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE!

 

Uvedenie do prevádzky: máj 2017