INDOOR - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK: Club Café Family

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK – indoor: Club Café Family (ďalej len CCF)

V záujme bezpečnosti všetkých osôb nachádzajúcich sa v priestoroch CCF, prosíme rodičov, resp. sprievodné osoby, aby rešpektovali prevádzkový poriadok a pravidlá hernej zóny, ako aj usmernenia personálu. Prosíme deti, aby sa správali ohľaduplne voči ostatným deťom a vybaveniu detskej herne.

  • Herné časti v CCF sa nachádzajú v súkromných priestoroch.
  • Doporučený vstup do CCF pre deti od 3 rokov.
  • Deťom do 3 rokov je povolený vstup len s hygienickou plienkou.
  • Deti musia byť v sprievode plne zodpovednej osoby /staršia ako 18 rokov/.
  • Za úrazy detí, plne zodpovedá sprevádzajúca osoba.
  • Do CCF je vstup bez topánok – je potrebné mať ponožky /možnosť zakúpenia pri bare/.
  • Doporučený je vstup s dlhým rukávom, nohavicami a v ponožkách, prezúvkach.
  • Pri vstupe do CCF, je zakázané mať na sebe šál, šatky, šperky, okuliare, alebo iné ostré    predmety.
  • Nosenie ruksakov, kabeliek a iných príručných tašiek je do hracej časti CCF zakázané.
  • Zákaz používania vlastných hračiek.
  • Zákaz presúvania hračiek z hracej plochy do konštrukčných častí CCF.
  • Zákaz lozenia, skákania, behania, preliezania a poškodzovania herných častí a priestorov, ktoré nie sú priamo určené na hru. ( parapety, schody, zábradlia, stoly, a iné ... ).
  • Zákaz akéhokoľvek zásahu do stojanu s hernou konzolou a manipuláciu s el. kabelážou.
  • Malé vozidlá, autá či odrážadlá sú určené len pre deti.
  • Rodičom je dovolené vstúpiť do konštrukčnej časti CCF, pričom platia tie isté pravidlá, ako pre deti.
  • Prebaľovanie detí je povolené len na miestach na to vyhradených.
  • Za nedodržanie pravidiel a agresívne správanie detí oprávňuje personál k vykázaniu návštevníka bez nároku na vrátenie vstupného /vstupné platia len neplnoleté osoby/.
  • Pracovníci CCF sú označení odevom s logom CCF.
  • Personál musí byť informovaní o všetkých úrazoch a nehodách.
  • Pri prekročení kapacity CCF je obsluha oprávnená nevpustiť ďalších návštevníkov.
  • Z bezpečnostného hľadiska je potrebné akceptovať pokyny personálu CCF.
  • Návštevník CCF zodpovedá pri použití všetkých zariadení herne za škody spôsobené z nedbalosti, alebo úmyselne, alebo za škody spôsobené iným návštevníkom.
  • Konzumácia vlastného jedla a nápojov je zakázaná, výnimkou je kojenecká strava a potraviny pre osoby so špeciálnymi dietetickými požiadavkami a alergiami. Nerešpektovanie nariadenia bude spoplatnené sumou 5€.
  • Kaviarenská časť CCF je vyhradená pre konzumujúcich hostí.
  • Konzumácia jedla, nápojov, sladkostí a iných potravín je v hracej časti CCF zakázaná.
  • V celom objekte CCF je prísne zakázané fajčiť, povolené je len vo vonkajších priestoroch na to určených.
  • V celom objekte CCF je prísne zakázaný vstup so zvieratami, povolený je len vo vonkajších priestoroch na to určených.
  • Zákaz vstupu osobám trpiacim nákazlivou chorobou, nevoľnosťou, alebo osobám ktoré sú v karanténe.
  • Vstup do CCF je spoplatnený podľa aktuálne platného cenníka. Platia len osoby od 1 - 15 rokov.
  • Vstupom do CCF návštevníci súhlasia s prevádzkovým poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami CCF.
  • Priestor CCF je monitorovaným kamerovým systémom a neustále prehrávaný na obrazovkách v kaviarenskej časti CCF tzv. LIFE – živý prenos.
  • Všetky atrakcie v priestoroch CCF sú certifikované a bezpečné v súlade so slovenskými predpismi a s predpismi Európskej únie týkajúcich sa „atrakcií a vybavenia ihrísk.“
  • Za bezpečnosť atrakcií ručí certifikovaný výrobca a dodávateľ.
  • Vedenie CCF neručí za stratu, krádež alebo škodu počas pobytu v CCF.
  • Fotografovanie je možné iba s povolením vedenia spoločnosti CCF.
  • Vedenie CCF si vyhradzuje právo na zmeny otváracích hodín a cien bez skoršieho upozornenia.
  • Prevádzkovateľ CCF si vyhradzuje právo uzavrieť priestory pre verejnosť počas konania nepravidelných akcií.

 SÚKROMNÉ PRIESTORY, VSTUP LEN NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE!

 

Uvedenie do prevádzky: máj 2017